Retrofit dopravníku palet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návhrem a aplikací hardwaru a softwaru určených pro retrofit linky dopravníku palet s cílem vylepšení jeho funkčnosti a bezpečnosti. Práce obsahuje teoretický popis nových a již použitých elektrických komponentů, jejich využití a vytoření technické dokumentace. Další částí je zhotovení nového PLC programu a vizualizace. Pro ověření programu byl nejprve vytvořen virtuální model pracoviště a poté byl program odzkoušen i na skutečném dopravníku. Poslední část se zabývá teorií ohledně funkční bezpečnosti a jejím vyhodnocení.
This bachelor thesis designes new hardware and software designated for retrofit of a pallet conveyor for the purpose of improvement of it's functionability and safety. The work consists of a theoretical describtion of new and already used electrical components, their utilization and creation of the technical documentation. The next part deals with the design of the control software and visualization of the HMI panel. A virtual model of the conveyor was created to test the functionability of the program before it was tested on the real conveyor. The last part consist of funcional safety's theory and its evaluation.
Description
Citation
THÉR, T. Retrofit dopravníku palet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student na začátku obhajoby popsal aplikaci ve firmě, pro kterou byla práce vytvořena spolu s motivací pro její vytvoření. Následně popsal elektrickou i programovou část a prezentoval vytvořenou dokumentaci. V rámci práce student také vyhodnocoval funkční bezpečnost své práce. Na dotazy komise student reagoval samostatně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO