Návrh svařování mixážního tubusu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci je předložen návrh svařování mixážního tubusu. Literární studie shrnuje poznatky z lepení plastů, výběru vhodného materiálu pro zadaný výrobek a porovnání metod svařování plastů. Při výběru materiálu je brán důraz na kontakt výrobku s chemickými látkami. Pro vysokou chemickou a mechanickou odolnost je vybrán materiál PVC. Dosažení kvalitního svarového spojení zaručuje metoda svařování na tupo horkým tělesem, pro kterou je navržen jednoúčelový svařovací přípravek.
The aim of this bachelor thesis is to submit a design for welding of mixing body tube. The literary study summarizes knowledge of plastic bonding, choosing the right material for the given product and comparing methods of plastic welding. The reaction between the product and chemical substances plays a key role when choosing the right material. Therefore PVC has been chosen for its high chemical and mechanical resistance. A qualitative welding joint is ensured by using the method of heated element butt welding through a designed single-purpose welding machine.
Description
Citation
PIPEK, J. Návrh svařování mixážního tubusu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) doc.RNDr. Dr. Karel Máca (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO