Krbová vložka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá rozdělením krbových vložek z hlediska materiálů, konstrukce spalovací komory, spalovacích vzduchů, přenosem tepla a používaných roštů. Druhá část pojednává o normě ČSN EN 13229. Podstatná část práce se věnuje problematice měřících přístrojů, měřícího úseku spalin a samotnému měření parametrů krbové vložky pro výpočet účinnosti. Poslední část bakalářské práce se zabývá možnostmi optimalizace účinnosti v celém rozsahu výkonu krbové vložky.
Bacheor´s work is divided into four main parts. First part deal with division of fireplace inlays according to material, construction of combustion chamber, combustion air, heat transmission and used grate. Second part deal with ČSN EN 13229. Majority part of work deal with problematic of measurement instruments, measurement section of combustion products and also with measurement of effectivity of fireplace inlay. Last part of Bacheor’s work speak about possibilities of optimalization effectivity in whole amount of power of fireplace inlay.
Description
Citation
ŠTELCL, O. Krbová vložka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetická a procesní zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) Doc.Ing.Jaroslav Krbek, CSc. (místopředseda) Doc.Ing.Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing.Stanislav Kraml (člen) Ing.Jaroslav Šťáva (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO