Integrace vývojových prostředků AVG do prostředí Visual Studio 2005

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o vytváření malé aplikace zvané add-in pro Visual Studio. Add-in poskytuje vývojovému prostředí několik nových vývojových prostředků AVG. První nástroj nabízí podporu vizualizérů pro debugger Visual Studia. Druhou schopností add-inu je Editor a Manažer Code Snippetů pro jazyk C++. A posledním nástrojem je integrace Programové dokumentace AVG jako help do prostředí Visual Studia. Všechny tyto nástroje spolupracují s firemním serverem.
Bachelor's thesis treats of creating small application called add-in for Visual Studio 2005. Add-in provides some new AVG development tools into IDE. First tool offers support for new Visual Studio Debugger's visualizers. Second add-in's ability is Editor and Manager C++ Code Snipets. And the last tool is integration AVG Program documentation as a help in Visual Studio. All these tools cooperate with firm's server.
Description
Citation
RAJMAN, J. Integrace vývojových prostředků AVG do prostředí Visual Studio 2005 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO