Konstrukce přípravku pro chirurgické zavádění osseointegračních implantátů u obličejových epitéz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce přípravku pro chirurgické zavedení osseointegračních implantátů pro upevnění epitézy oblasti orbitu. Jako podklad pro konstrukční práci byla dodána data z CT pacienta. Dále práce obsahuje rešerši na téma využití osseointegrace při zavádění obličejových epitéz.
The aim of this bachelor thesis is the design and contstruction of a preparation for surgical introduction of osseointegration implant, of which function is fixing an epithesis in the orbit area. Computer Tomography data of a patient was provided as a basis for design work. The thesis also includes a research on osseointegration utilization in the introduction of facial epithesis.
Description
Citation
KOUKAL, O. Konstrukce přípravku pro chirurgické zavádění osseointegračních implantátů u obličejových epitéz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO