Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tématem této bakalářské práce je problematika přípravy komplexní sbírky domácích úloh pro předmět Algoritmy. Úvodem práce je rozebrána problematika počítačových algoritmů. Znalost počítačových algoritmů patří k základním znalostem počítačového programátora. Stručně je zde popsána úloha algoritmů, datových struktur a jejich vlastností. Hlavní část práce se zabývá analýzou a vytvářením úloh na vyhledávání podřetězců v řetězcích. Nalezení vzorku v textu je oblastí, využívanou v široké škále počítačových programů, od prohlížečů až po textové editory. Implementací těchto úloh získá student rozšiřující znalosti o této problematice a dokáže je použít nejen v jazyce C. Součástí rozboru implementace úloh je také vytváření testovacích úloh pro ověření správnosti implementace a jejich charakteristiky. Další část této práce je věnována systému pro automatické hodnocení a zadávání domácích úloh. Je zde rozebrána implementace jednotlivých částí systému a možnosti použití.
The main theme of this bachelor project is creating complex homework collection for subject Algorithms. First part of this project deals with problems of computer algorithm. The knowledge of the computer algorithm belongs to basic knowledge of the computer programmer. There is brief description of the algorithm and data structure. The main part of this project deals of analyzing and creating new exercises for searching patterns in the text. Pattern matching in the text is used in the wide range of computer program. The implementation of this homework gets student a new knowledge about this theme. The next part of this implementation is also creating testing homework's for verification test. Last part of this project describes design and implementation automatic system for preparing and checking of homeworks in the course Algorithms. 
Description
Citation
ADÁMEK, T. Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO