Nástroje pro automatizaci workflow procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je věnována nástroji pro automatizaci workflow procesů. Obecně popisuje co to je workflow. Dále stručně popisuje dostupné nástroje jako MS BizTalk Server, SAP NetWeaver, IBM WebSphere, ORACLE BPEL. Největší pozornosti je věnováno nástroji Windows Workflow Foundation. Tomuto nástroji jsou detailně popsány jeho části workflow runtime, instance workflow a workflow aktivity. Součásti práce je vytvoření vzorové aplikace, která využívá možnosti Windows Workflow Foundation.
The the thesis deals with tools for workflow processes automation. It describes in general what workflow is. It also briefly describes tools such as MS BizTalk Server, SAP NetWeaver, IBM WebSphere, ORACLE BPEL. The main part deals with Windows Workflow Foundation. This tool is decribed in detail together with its parts workflow runtime, workflow instances and workflow activities. One part of the thesis is a application, which uses all the possibilities of Windows Workflow Foundation.
Description
Citation
VANČURA, T. Nástroje pro automatizaci workflow procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO