Opatření pro zmírnění následků těžké havárie reaktoru GFR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou těžké havárie plynem chlazeného rychlého reaktoru GFR. V úvodu práce je zpracován přehled problematiky plynem chlazeného rychlého reaktoru. Následuje rešerše způsobů možných řešení těžké havárie s důrazem na řešení aplikované v reaktorech generace III+. Kapitoly materiálové a tepelné bilance těžké havárie demonstrační jednotky GFR spolu s kapitolou analyzující vlastnosti vzniklé taveniny vytváří podklad pro koncepční návrh lapače taveniny demonstrační jednotky GFR, který tvoří závěrečnou část této práce.
This thesis deals with the severe accident of the gas-cooled fast reactor GFR. At the beginning of the study there is a review of the gas-cooled fast reactor subject. Next part is focused on description of possible solutions for severe accidents with emphasis on the solution applied in the Generation III+ reactors. Chapters that deal with material and thermal balance with severe accident of GFR demonstration unit, along with the chapter which analyses features of the corium, create a basis for the conceptual design of core catcher of GFR demonstration unit, which forms the final part of this thesis.
Description
Citation
MLČÚCH, A. Opatření pro zmírnění následků těžké havárie reaktoru GFR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš John (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skoupý (člen) Ing. Jaroslav Sláma (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO