Měření EKG pomocí textilních elektrod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Semestrální práce se zabývá problematikou měření elektrokardiogramu a detekcí srdeční tepové frekvence pomocí textilních elektrod umístěných na těle. Mezi hlavními úkoly bylo zejména navrhnout možnosti uchycení snímačů k tělu, aby byla zajištěna co nejlepší přilnavost ke kůži. Práce se zaměřuje na návrh vhodného umístění elektrod z pohledu funkčnosti a stability měření. Dále se práce zaměřuje na porovnání textilních a Ag/AgCl elektrod. Posledním bodem byl návrh předzesilovače pro měření a jeho následná realizace.
This semestral thesis deals with the issue of electrocardiogram measurement and heart rate detection using textile electrodes placed on the body. One of the main tasks was to design the possibilities of attaching the sensors to the body in order to ensure the best possible adhesion to the skin. The work focuses on the design of suitable electrode placement in terms of functionality and stability of measurement. Furthermore, the work focuses on the comparison of textile and Ag / AgCl electrodes. The last point was the design of a preamplifier for measurement and its subsequent implementation.
Description
Citation
KOCUM, F. Měření EKG pomocí textilních elektrod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Cupal, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kufa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy své bakalářské práce a následně odpovídá na otázky oponenta a komise. prof. Brančík: Jak by bylo možné řešit stabilitu u analogových filtrů? Student diskutuje možnosti stability. Je lepší váš navržený zesilovač nebo komerční? Student připouští výhody navrženého zesilovače oproti komerčnímu. prof. Fiala: Použil jste jeden nebo více typů textilií? Student s přehledem odpovídá. Využíval jste systém aktivního stínění? Student nezná odpověď.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO