Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem výstavby bytového domu s cukrářskou provozovnou a prodejnou. Práce se zaměřuje na jednotlivé části podnikatelského záměru, definování podnikatelského cíle včetně jednotlivých kroků k jeho dosažení. Práce se dále soustředí na finanční plánování investice do výstavby domu a plánování finančních toků podnikatele. Součástí práce je rovněž výpočet základních ekonomických ukazatelů, díky nimž je možné investici objektivně posoudit a zhodnotit její výhodnost. Na závěr bude provedena analýza citlivosti, kde budou uvedena jednotlivá vnější i vnitřní rizika. Jejich vliv bude číselně vyjádřen procentuální změnou čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta.
The bachelor thesis deals with the intention of building a business building with a shop and confectionery establishment. The work focuses on the individual parts of the business plan, defining business goals, including steps to achieve it. The thesis also focuses on financial planning, investment in construction of the house and planning of financial flows entrepreneurs. The work also calculate the basic economic indicators that make it possible to objectively evaluate investment and enhance its profitability. Finally there will be provide the sensitivity analysis, which will be given individual external and internal risks. Their influence will be numerically expressed by the percentage change in net present value and internal rate of return.
Description
Citation
ŠILAROVÁ, G. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO