Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů na zlepšení organizace. Návrhy budou vycházet z analytické části práce, kde budou popsány silné stránky společnosti a příležitosti ke zlepšení. Základní část analytické práce tvoří zpracované odpovědi v tabulkách dle výše zmíněného modelu START.
The main subject of this bachelor thesis is a performance assement of the selected company Bajusz. Bachelor thesis is based on model START, which will be explained in the theoretical part. Result of this thesis is to find proposals for improvement of the company. Proposals are based on analytical part, where will be described strenghts and weaknesess of the company. The essential part of the analytical section consists answers processed in tables according to model START.
Description
Citation
MALYJUREK, A. Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Luhan: S jakým časovým rámcem plánujete postup zvyšování kvality? Navrhujete i nějakou následnou kontrolu? Odpovězeno Ing. Hornungová: Jaký cílový trh má uváděná pekárna? Jaký cílová skupina sleduje FB stránky, kdo je její cílová skupina? Domníváte se, že skupina na FB dává společnosti dostatečnou zpětnou vazbu? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO