Odlišení pozadí a pohybujících se objektů ve videosekvenci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá odlíšením pozadia a pohybujúcich sa objektov vo videozázname. Videozáznam môžeme reprezentovať ako sériu snímok a každú snímku ako nízkohodnostnú štruktúru-maticu. Táto práca popisuje riedke reprezentácie signálov a robustnú analýzu hlavných komponentov. Ďalej predstavuje a implementuje algoritmymodely pre rekontrukciu reálneho videozáznamu.
This diploma thesis deals with separation of backgroud and moving objects in video. Video can be represented as series of frames and each frame represented as low - rank structure - matrix. This thesis describe sparse representation of signals and robust principal component analysis. It also presents and implements algorithms - models for reconstruction of real video.
Description
Citation
KOMŮRKOVÁ, L. Odlišení pozadí a pohybujících se objektů ve videosekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Ivana Horová, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Diplomová práce nesplňuje základní požadavky kladené na dipl. práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO