Výpočet optimálního magnetického toku asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát se zohledněním teplotních vlivů

but.committeeprof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Wolf (člen) prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. - oponent (člen) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - oponent (člen)cs
but.defenceObhajoba proběhla prezenční formou. V rámci obhajoby doktorand seznámil komisi s výsledky své disertační práce, včetně vlastních přínosů. Po skončení prezentace doktoranda jeho školitel seznámil přítomné se svým hodnocením celého průběhu studia. Následovala diskuse k dotazům a připomínkám oponentů. Poté ve veřejné diskusi vystoupili s dotazy/připomínkami k disertační práci prof. Peroutka, doc. Vítek. Písemný záznam dotazů je přílohou protokolu. Všechny dotazy oponentů i v rámci veřejné diskuse byly doktorandem správně vypořádány. V neveřejné diskusi a po tajném hlasování komise konstatovala, že doktorand splnil podmínky par. 47 odst. 4 Zákona o vysokých školách č. 111/98 a lze mu tedy udělit titul doktor - Ph.D.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVorel, Pavelcs
dc.contributor.authorToman, Marekcs
dc.contributor.refereePeroutka,, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeRafajdus,, Pavolcs
dc.date.accessioned2022-11-30T07:53:58Z
dc.date.available2022-11-30T07:53:58Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá výpočtem optimálního magnetického toku asynchronního motoru za účelem minimalizace ztrát v libovolně zvoleném pracovním bodě v širokém rozsahu otáček a momentu. V práci je provedena přesná identifikace parametrů náhradního zapojení. U parametrů náhradního zapojení je uvažováno, že nejsou konstantní, ale závislé na vybraných veličinách. V práci je dále vytvořen tepelný model stroje, díky kterému je možné při veškerých výpočtech zajistit znalost příslušných správných hodnot odporu statorového vinutí a odporu rotorové klece. S využitím přesného náhradního zapojení a tepelného modelu je následně vytvořen vázaný model asynchronního motoru. Jedná se o velmi přesný model stroje, který zohledňuje vzájemnou interakci elektromagnetických a tepelných dějů ve stroji. Vytvořený vázaný model pak tvoří základ algoritmu pro hledání optimálních hodnot spřaženého magnetického toku. Hodnoty vypočteného optimálního toku jsou experimentálně ověřeny a je dosaženo velmi dobrých shod teoretických výpočtů s experimentálními měřeními.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a calculation of optimum stator flux linkage of an induction motor in order to minimize losses at an arbitrarily chosen operating point over a wide range of speed and torque. An accurate identification of the parameters of the equivalent circuit is carried out in this work. The parameters of the equivalent circuit are considered to be not constant but dependent on the selected quantities. A thermal model of the machine is also created in the thesis which makes it possible to find out correct values of the stator winding resistance and rotor cage resistance in all calculations. A coupled model of the induction motor is subsequently developed using the improved equivalent circuit and the thermal model. This is a very accurate model of the machine that takes into account the interaction of electromagnetic and thermal processes in the machine. The coupled model forms then the basis of an algorithm for finding the optimum values of flux linkage. The values of the calculated optimal flux linkages are experimentally verified and a very good agreement between the theoretical calculations and experimental measurements is achieved.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationTOMAN, M. Výpočet optimálního magnetického toku asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát se zohledněním teplotních vlivů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other143130cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208557
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsynchronní motorcs
dc.subjectmaximální účinnostcs
dc.subjectminimalizace ztrátcs
dc.subjectoptimální spřažený magnetický tokcs
dc.subjecttepelný modelcs
dc.subjectvázaný modelcs
dc.subjectInduction motoren
dc.subjectmaximum efficiencyen
dc.subjectloss minimizationen
dc.subjectoptimum flux linkageen
dc.subjectthermal modelen
dc.subjectcoupled modelen
dc.titleVýpočet optimálního magnetického toku asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát se zohledněním teplotních vlivůcs
dc.title.alternativeCalculation of Optimum Magnetic Flux of Induction Motor to Minimize Losses with Consideration of Temperature Influencesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2022-11-29cs
dcterms.modified2022-11-29-16:39:56cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid143130en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.11.30 08:53:58en
sync.item.modts2022.11.30 08:13:27en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
2.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-posudek oponenta prof. Peroutka_disertace Ing. Toman.pdf
Size:
2.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-posudek oponenta prof. Peroutka_disertace Ing. Toman.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-posudek oponenta prof. Rafajdus_disertace Ing. Toman.pdf
Size:
4.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-posudek oponenta prof. Rafajdus_disertace Ing. Toman.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_143130.html
Size:
3.02 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_143130.html
Collections