Palivové články a jejich použití

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rešerší palivových článků a jejich použití. První část práce tvoří seznámení se základním principem a konstrukcí palivového článku, dále s druhy palivových článků, se kterými se dnes můžeme setkat. Další část práce se zabývá termodynamickým výpočtem palivového článku včetně výroby vodíku. Na konci práce jsou zohledněny výhody a nevýhody palivových článku a uvedeny příklady jejich použití.
This bachelor’s thesis deals with background research of fuel cells and their use. The first part of this thesis is familiar with the basic principle and fuel cell constructions, as well as the types of fuel cells, with which we meet today. Another part deals with the thermodynamic calculation of the fuel cell including the production of hydrogen. At the end of the thesis are taken into account the advantages and disadvantages of the fuel cells and examples of their use.
Description
Citation
HORÁK, S. Palivové články a jejich použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Student zodpověděl dvě otázky položené oponentem. - doc. Kratochvíl vznesl dotaz k nákladům na palivové články. - doc. Štětina se dotázal, zda-li se již sériově vyrábí vozidla poháněná palivovými články. - dr. Charvát položil dotaz k etanolovým a metalonovým palivovým článkům. - doc. Kratochvíl vznesl dotaz, co je důvodem pro zatím menší použití palivových článků v aplikacích.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO