Rozvoj obchodních aktivit – založení nové pobočky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V bakalářské práci se budu zabývat rozvojem obchodních aktivit rodinné firmy DUDA-koupelny, s.r.o., a to založením její nové pobočky v Brně. Teoretická východiska práce využiji při analýze vnějšího a vnitřního prostředí současného stavu podniku. Na základě získaných dat vytvořím návrh firemního rozvoje, který ukáže, zdali se založení pobočky vyplatí.
In my bachelor thesis I will deal with the development of business activities of the family company DUDA-koupelna, s.r.o., by establishing its new branch in Brno. Theoretical bases of the work will be used in the analysis of the external and internal working environment of the current state of the company. Based on the data I will create a proposal for corporate development, which will show whether the establishment of a branch pays off.
Description
Citation
DUDOVÁ, K. Rozvoj obchodních aktivit – založení nové pobočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázka oponentky práce – zodpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. – Jaký je rozdíl mezi výnosem a příjmem? Budete realizovat navrhovanou investici pouze vlastními zdroji? – zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO