Analýza ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné finanční situace společnosti Ferrokont, s.r.o. a stanovením návrhů pro zlepšení její činnosti za pomoci ekonomických ukazatelů a statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. V praktické části je provedena analýza ekonomických ukazatelů a pomocí regresní analýzy predikován budoucí vývoj podniku. Bakalářská práce obsahuje návrhy na zlepšení a řešení problémů dané společnosti. Další součástí práce je vytvoření programu v prostředí Microsoft Visual Studio Express 2012.
The bachelor’s thesis deals with the current financial situation of the company Ferrokont, Ltd. and with suggesting proposals to improve its activity with the help of economic indicators and statistical methods. The theoretical part describes the problems of financial analysis, time series and regression analysis. In the practical part the analysis of economic indicators is given, and the future development of the company is predicated by means of the regression analysis. The bachelor‘s thesis contains proposals for improvements and solutions of problems of the given company. Another part of the work is about to create a program in Microsoft Visual Studio Express 2012.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, A. Analýza ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
1) Otázky vedoucího: odpovězeno. 2) Otázky oponenta: odpovězeno. 3) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D.: Jaký je název firmy a oblast podnikání. 4) doc. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Jaký je průběh logistického trendu uvedeného ve Vaši práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO