Ampérmetr s velkým rozlišením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Transmisní elektronový mikroskop je zařízení pracující na podobném principu jako optický mikroskop. Pro dosažení obrovských zvětšení využívá faktu, že elektrony mají mnohem kratší vlnovou délku než fotony. Pro zaostření světla se používají skleněné čočky, které jsou v elektronovém mikroskopu nahrazeny cívkami generujícími magnetické pole. To je přímo úměrné velikosti proudu, který těmito cívkami prochází. Pro dosažení vysokého rozlišení je nezbytné, aby proud dodávaný do cívek byl co možná nejstabilnější. Tato práce rozebírá metody měření proudu a snaží se o návrh zařízení pro měření stability proudu s rozlišením 1 ppm.
A transmission electron microscope is a device operating on a similar principle as an optical microscope. The fact that electrons wavelength is much shorter than the wavelength of photons is used to obtain huge magnifications. Glass lenses commonly used in the optical microscope are therefore replaced by magnetic coils in the electron microscopes. A magnetic field is directly proportional to the current passing through these coils. It is important to the current supplied to the coils to be as stable as possible to achieve high resolution. The goal of this thesis is to analyze usable current measurement methods and to design a current stable measuring device with a resolution of 1 ppm.
Description
Citation
HONEK, M. Ampérmetr s velkým rozlišením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Čtení posudků vedoucího a oponenta. Student následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta a na dotazy členů komise. Otázky oponenta: Jaký je efektivní hodnota přepočteného výstupního šumové proudu navrženého ampérmetru v krátkém časovém úseku několika desítek sekund? Student prezentuje rovnici popisující výstupní šumový proud. Jaké krátkodobé stability na vylepšeném vzorku po teplotní stabilizaci jste dosáhl? Student odpovídá, že k vylepšení teplotní stabilizace nedošlo. Navrhněte typ lepší OZ než OPA2188 se stejným rozložením vývodů z hlediska lepšího offsetu a šumu. O kolik odhadujete že by se parametry ampérmetru zlepšily? Student na základě analýzy zmiňuje očekávané zlepšení. doc. Šotner: Jak je velké zesílení? Student uvádí, že zesílení je 2. prof. Prokeš: Jaký typ OZ byl použit? Student specifikuje užité OZ. prof. Fiala: Uvažoval jste o teplotní kompenzaci? Student odpovídá záporně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO