Vliv různých potravin na viabilitu a růst probiotických bakterií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem a zaměřením této práce bylo studium vlivu potravin a nápojů na viabilitu a růst probiotických bakterií. Vliv potravin a nápojů byl testován na monokulturách Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve a na směsné kultuře probiotických mikroorganismů. V experimentální části pak byly probiotické kultury inkubovány ve vybraných potravinách a nápojích. Následně pak byly podrobeny vlivům simulovaného trávicího traktu. U některých probiotických kultur docházelo i během inkubace v trávicím traktu k nárůstu viabilních buněk. Nárůst buněk vykazovaly potraviny, které obsahovaly vyšší obsah cukrů a tuků nebo jejich vhodnou kombinaci. Jejich nárůst byl v některých případech až čtyřnásobný. Na základě výsledků je možné říci, že směsné probiotické kultury mají lepší předpoklady pro udržení dostatečného množství viabilních buněk i během trávicího procesu a že probiotické mikroorganismy je lepší konzumovat během jídla než je jen s nápojem.
The goal of this work was a study the influence of food and beverages on the viability and growth of probiotic bacteria. The influence of food and beverages was tested on monocultures of Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve and mixed culture of probiotic microorganisms. In the experimental part, probiotic cultures were incubated in selected foods and beverages. After that they were tested in a model conditions of digestive tract. In some probiotic cultures, growth of viable cells during incubation in the digestive tract was observed. The increase of probiotic cells was showed predominantly in foods that contained higher levels of sugars and fats or a suitable combination. Their increase was up to four times in some cases. Based on the results, mixed probiotic cultures aren’t surprisingly exhibited better survival and maintain sufficient amount of viable cells even during the digestive process. Moreover, probiotic microorganisms could be recommended to consumption during meals better than just with a beverage.
Description
Citation
VAJGLOVÁ, K. Vliv různých potravin na viabilitu a růst probiotických bakterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Diviš: Simulace trávení (trávicích šťáv) ? doc. Obruča: Viabilita vyšší než 100 % ? doc. Španová: Typ kultivace ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO