Interaktivní elektronická kniha pro děti

Abstract
Praktická část mojí diplomové práce – Interaktivní elektronická kniha pro děti – je kniha s názvem Příběh jednoho stromu. Aplikace obsahuje autorský text, který vypráví o starém stromě, který žije svým vlastním životem a ožívá také vše kolem něj. Text je doplněný ilustracemi, které jsou vytvořeny kombinací technik (perokresba, akvarel, fotografie) a digitálně upraveny. Některé ilustrace jsou animované, jiné vyžadují interakci čtenáře, aby se daly do pohybu, vydaly zvuk apod. Každá strana obsahuje zvuk nebo hudbu.
The practical part of my thesis - Interactive Electronic Book for Children – is the book titled The Story of a tree. The application contains the author's text, which tells the story about the old tree that lives its own life and also comes alive all around him. The text is completed by illustrations that are created by combining techniques (line drawing, watercolor, photography) and digitally edited. Some illustrations are animated, others require the interaction of the reader, to set in motion, a sound, etc. Each page contains sound or music.
Description
Citation
POKORNÁ, G. Interaktivní elektronická kniha pro děti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - grafický design
Comittee
Mgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) MgA. Matěj Říčný (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. MgA. Petr Babák (člen) MgA. David Karásek (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. MgA. Petr Babák (člen) MgA. David Karásek (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO