Měření a analýza vibrací turbodmychadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá měřením a analýzou vibrací turbodmychadel, což zahrnuje popis vzniku těchto vibrací, dále proces přípravy měření (kalibrace snímačů a jejich instalace), tvorbu testovacího programu v prostředí LabVIEW a také následnou analýzu naměřených dat.
This thesis describes measurement and analysis of turbochargers vibrations including vibrations origin, test preparation (sensors calibration and installation), creation of measurement application in LabVIEW and post-test data analysis.
Description
Citation
KUCHAŘ, V. Měření a analýza vibrací turbodmychadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student seznámil členy komise se svojí bakalářskou prací a prokázal dobrou orientaci v dané problematice. Zvláště cenná je praktická realizace pro externí firmu, která zavedla výsledky práce do svého pracovního procesu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO