KROMĚŘÍŽ – NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY A MĚSTSKÁ NÁDRAŽÍ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zámerom urbanistického návrhu je vyriešiť dopravné problémy územia a návrh nových objektov areálu Hlavného nádražia, s programom doprovodných funkcií spojených s využitím vodného prvku rieky Moravy. Návrh zahrňuje spojenie vlakového a autobusového nádraží do jednej samostatnej budovy nachádzajúcej sa historickej vlakovej stanici. V návrhu je rekonštruovaná dominantná nádražná budova, a navrhnuté nové rozvíjajúce sa budovy na jej obe strany. Výškovo a aj jemným predsadením dopredu oproti novo navrhovaným budovám je vyzdvihovaná jej dominantnosť a dôležitosť. V jej blízkosti sa nachádza navrhnutá modulová tržnica, múzeum vláčikov a kaviareň.
The purpose of the urban design is to solve the traffic problems of the area and design new parts of the Main Railway Station, with a program of accompanying functions connected with the use of the water element of the Morava River. The proposal involves join the train and bus stations to one separate building located at the historic train station. Nearby is the proposed modular marketplace, train museum and café.
Description
Citation
KVIETKOVÁ, V. KROMĚŘÍŽ – NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY A MĚSTSKÁ NÁDRAŽÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Miloš Tabarka (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO