Moderní trendy navrhování nosných konstrukcí strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití moderních metod při navrhování strojních konstrukcí, zejména topologickou optimalizací. V první části je popsána historie konstruování, metody navrhování z hlediska přístupu k problému a také proces vývoje výrobku. Druhá část rozebírá jednotlivé metody používané při návrhu. Jsou zde porovnány metody topologické optimalizace a podrobně popsány softwarová řešení, která topologickou optimalizaci umožňují. Čtvrtá část se zaobírá dimenzováním součástí za pomocí topologické optimalizace s demonstrací důležitých detailů na konkrétním příkladu v prostředí Ansys Mechanical a MSC Apex Generative Design.
The bachelor's thesis deals with the issue of using modern methods of machine structures design, especially topological optimization. The first part describes the history of design, design methods in terms of approach to the technical problem and product development process. The second part discusses the various methods used in the design. The methods of topological optimization are compared and software solutions that enable topological optimization are described in detail. The fourth part deals with the dimensioning of components using topological optimization with a demonstration of important details on a specific example in Ansys Mechanical and MSC Apex Generative Design.
Description
Citation
HOLÍK, Š. Moderní trendy navrhování nosných konstrukcí strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Zdeněk Heneš (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Do optimalizace je možné uvažovat i s ruční výrobou? částečně zodpovězeno Jak se budou navržené nosníky vyrábět? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO