Tok newtonské kapaliny pružnou trubicí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tokem newtonské kapaliny pružnou trubicí. Rešeršní část práce obsahuje popis oblastí výskytu problematiky toku kapaliny pružnou trubicí. Následně jsou probrány rovnice popisující proudění kapaliny v deformovatelné trubici. Na to navazuje popis konstitutivních materiálových modelů. V praktické části práce je realizována jednorozměrná FSI simulace toku kapaliny pružnou trubicí.
This bachelor's thesis focuses on the flow of newtonian liquid through a flexible tube. The theoretical part consists of a review of various fields that flexible tube occurs in. In the next chapter were defined equations describing the flow of a liquid through a deformable tube and lastly, constitutive material models were stated. In the practical part, a one-dimensional FSI simulation of the flow of a liquid through a flexible tube was realized.
Description
Citation
SLONEK, M. Tok newtonské kapaliny pružnou trubicí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student nejprve v krátkosti odprezentoval svoji závěrečnou práci. Po přečtení posudků reagoval na dotazy oponenta a otázky komise. Jaká byla vlastní frekvence soustavy? Kdy dochází k rezonanci soustavy s ohledem na vlastní frekvenci a frekvenci buzení? K čemu byla použita věta o střední hodnotě? Odpovědi byly ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO