Průběh zakázky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na štúdium priechodu zákazky výrobným podnikom, kde na základe poskytnutých informácií analyzuje súčasný stav podniku. Popisuje priebeh zákazky od prijatia dopytu od zákazníka až k expedícii hotového výrobku. Cieľom je navrhnúť opatrenia, ktoré zefektívnia priebeh procesu.
This bachelor’s thesis focuses on the study of processing order in manufacturing company, where on the basis of information provided analyses the current situation of the company. It describes the processing of the order from receiving the customer request to the shippment of final product. The aim is to propose measures that will make the process more effective.
Description
Citation
KOZLÍKOVÁ, S. Průběh zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Otázky vedoucího – odpovězeno Ing. Jiří Michele - "Kde vidíte nejslabší místo v realizaci opatření?" - odpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - "Jaké budou přínosy opatření?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO