Defektace v systému řízení jakosti při opravách vojenské techniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V opravně vojenské techniky, před provedením veškerých oprav, je zapotřebí provést kontrolní proces defektaci. To znamená odbornou prohlídku a zdokumentování všech vadných dílů. Práce navrhuje optimální zařazení procesu defektace do systému řízení jakosti.
In service military techniques before fulfilment all corrections it is necessary carry out control process defectation. It means special visit and documented of all defective part. Work suggests optimum quality system. Work suggests optimum defectation process in quality system.
Description
Citation
MILER, V. Defektace v systému řízení jakosti při opravách vojenské techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Je výhodné opravovat tvrdonávarem řetězová kola, oproti nové výrobě? Důvody k vytváření nových dokumentací. Způsoby konstrukce řetězových kol. Metody kontroly vhodnosti použití daného kalibru pro zvolenou operaci. Prokázání způsobilosti měřidel pro danou aplikaci. Systém řízení jakosti. Otázky byla zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO