Návrh fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům v lokalitě Olomouc

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá seznámením s komponenty fotovoltaického systému a vytvořením specifického fotovoltaického systému, instalovaného na rodinném domě nacházejícího se severně od Olomouce. Systém je navržen pro splnění požadavků čtyřčlenné rodiny. Na základě simulací a aktuálních cen na trhu je zhodnocena rentabilnost celého systému. Taktéž je přihlédnuto k peněžní návratnosti projektu a možností dotace ze strany státu. Navíc je zahrnuta budoucí možnost pořízení elektromobilu a simulován potenciální vliv na tok energií v rámci vnitřní sítě.
The bachelor's thesis deals with the introduction to the components of a photovoltaic system and the creation of a specific photovoltaic system installed in a family house located north of Olomouc. The system is designed to meet the requirements of a family of four. Based on simulations and current market prices, the profitability of the entire system is evaluated. The financial return of the project and the possibility of a subsidy from the state are also considered. In addition, the future possibility of purchasing an electric car is included and the potential impact on the flow of energy within the internal power grid is simulated.
Description
Citation
JUŘIČKA, D. Návrh fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům v lokalitě Olomouc [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Jaká má být nejmenší vzdálenost od všech krajů střechy v případě sedlové střechy, tedy od dolního a horního okraje a levého a pravého okraje, pokud celková maximální výška nepřekročí 10 m? Změní se nějak bezpečnostní vzdálenost z otázky č. 1, pokud bude výška rodinného domu 20 m? Proč? Zdůvodněte. Jaké existují způsoby pro zvýšení úrovně vlastní spotřeby z vyrobené eletřiny fotovoltaickým systémem? Vyjmenujte je a analyzujte, případně rozhodněte, které byste doporučil v tomto případě využít a proč. V jakém ročním období (měsících) je nejvyšší účinnost tohoto systému? Jak jste nastavoval akumulaci? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO