Analýza vybraných ukazatelů Masarykova onkologického ústavu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů nemocnice Masarykův onkologický ústav v letech 2004 až 2012. V teoretické části jsou uvedena základní východiska týkající se časových řad. Praktická část je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů spolu s možností stanovení prognóz jejich dalšího vývoje.
Subject of bachelor´s thesis is analysis of selected indicators of Masaryk Memorial Cancer Institute in a certain period of time. In the theoretical part provides the basic background of the time series. Practical part is focused on the analysis of selected indicators, together with the possibility of determining the prognosis of further development.
Description
Citation
TUŠKOVÁ, A. Analýza vybraných ukazatelů Masarykova onkologického ústavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Dušan Baran, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) JUDr. Naděžda Vrbková (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Prof. Ing. Dušan Baran, CSc.: Jaká je příčina nárůstu hospitalizovaných pacientů v roce 2014? Kdy se nárůst zastaví? Sehrála prevence nějakou roli v nárůstu hospitalizovaných? Starají se o své zdraví více muži či ženy? - odpovězeno JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.: Vznikla nějaká centra komplexní onkologické péče? - odpovězeno Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D.: Proč práce neobsahuje vlastní návrhy řešení? Jaké jsou praktické přínosy zpracovávané práce? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO