Daňové aspekty elektronického obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou v oblasti elektronického obchodu. Obsahem práce je analýza prostředí elektronického obchodu a daňové legislativy. V praktické části jsou pak získané teoretické poznatky aplikovány na konkrétních příkladech, které jsou zaměřeny na výpočet daňové povinnosti jednotlivých subjektů.
This bachelor´s thesis deals tax problems in e-commerce. Thesis contains analysis of e-commerce background and tax legislation. Theoretical knowledge is applied to concrete examples that are focused on tax obligations calculation.
Description
Citation
ŽAMBOCHOVÁ, A. Daňové aspekty elektronického obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Mgr. Ing. Ondřej Malý (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO