Hodnocení finanční situace podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výsledků podnikatelské činnosti společnosti Morava-Ekol s.r.o. za roky 2008-2012 pomocí vybraných ukazatelů a metod finanční analýzy. První část práce poskytuje teoretickou základnu pro část analytickou. V části analytické jsou pak tato teoretická východiska aplikována na data získaná z účetních výkazů firmy. Poslední část práce je zaměřena na návrhy a opatření, které by měly přispět lepšímu fungování firmy v následujících letech.
This bachelor thesis focuses on evaluation of business activities of Morava-Ekol s.r.o. between the years 2008-2012 by using selected indicators and methods of financial analysis. First part of the thesis brings on theoretical basis for the analytical part, in which will this basis be applied on data obtained from the financial statements. The thesis also involves proposals of improvement that should help better running of the company in following years.
Description
Citation
HROZKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce - odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce - odpovězeno Otázka: RNDr. Beránek Jaké dotační programy je možno využít? K čemu by byly použity? Jaké jsou další alternativy, aby finanční analýza vycházela lépe, tzn. další možné návrhy? Odpovězeno částečně Otázka: doc. Zinecker Doporučení: Strategické cíle a strategii společnosti je potřeba definovat jiným způsobem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO