Nízkoteplotní kyslíko-vodíkové palivové články

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá přípravou a výrobou katalytických hmot na bázi niklu a komerčně dostupných uhlíků, vhodných pro použití v nízkoteplotním H2-O2 palivovém článku. Jsou zde popsány postupy výroby použitých materiálů, jejich složení a příprava elektrod pro měření. Dále srovnání katalytické aktivitu niklových hmot s hmotami na bázi platiny a čistých komerčních uhlíků. Vzorky byly měřeny voltmetrickými metodami na přístroji potenciostat Autolab za použití programu GPES a program FRA pro impedanční spektroskopii.
This work deals with making of catalyst materials with used nickel and commercial carbons that is appropriate for using in low temperature H2-O2 fuel cell. This thesis is described the methods of preparation electrode materials, its consistence and making electrode for the measure. This thesis is compared catalyst activity of nickel materials with platinum materials and poor commercial carbons. The samples were measured by voltammetric method by potentiostat Autolab with used the software GPES and the software FRA for impedance spectroscopy.
Description
Citation
SKIBIK, P. Nízkoteplotní kyslíko-vodíkové palivové články [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO