Program pro optimalizaci převodových stupňů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Při jízdě autem působí na vozidlo kromě člověka, který je řídí, i několik dalších vlivů fyzikální podstaty. Tyto faktory výrazně ovlivňují celkové chování vozidla, jeho výkonnost, spotřebu atd. Je tedy účelné zabývat se při vývoji vozidel (ať již civilních či závodních) právě těmito neviditelnými nepřáteli a jejich vliv co nejvíce optimalizovat. Cílem této práce je popis vlivů které působí na jedoucí vozidlo. U většiny dílčích faktorů je uveden i praktický příklad. Na základě teorie o převodovkách je sestaven program pro vytvoření pilového diagramu dané převodovky a následnou optimalizaci jejich převodových stupňů. Na závěr je provedeno několik analýz reálných vozidel a jejich následné vyhodnocení. Výstupem práce je přehled faktorů ovlivňujících vozidlo za jízdy, výsledky námi provedených analýz a program sloužící k optimalizaci převdových stupňů.
Rolling vehicle is being influenced both by driver and many other factors of physical nature. These factors affect the whole behavior of the car, its performance, fuel consumption etc. It is very reasonable to cope with these factors then. The main aim during vehicle evolution (both civil and racing ones) is to optimize the influence of all invisible enemies as much as possible. The aim of this work is a description of factors influencing the moving vehicle. Several practical examples are included. The theory of transmissions is fundamental to the programme for creating a saw-diagram and gear speed optimization. Finally a few analysis of the real vehicles and subsequent evaluation will be done. The output of the work is an overview of factors affecting the moving vehicle, the results of performed analysis and programme for optimization of gear speed.
Description
Citation
POKORNÝ, P. Program pro optimalizaci převodových stupňů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO