K současnému stavu znalecké činnosti v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
V příspěvku je citována korespondence s předsedou vlády České republiky, ministry vnitra, financí a spravedlnosti. Problematika se týká řízení a odměňování znalecké činnosti.
The contribution quotes correspondence with the Prime Minister of the Czech Republic, the Ministers of the Interior, Finance and Justice. The issue concerns the management and remuneration of expert activities.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2017. vol. 28, č. 2-3, s. 68-76. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO