Metoda hraničních prvků v inženýrské praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá úvodem do problematiky numerického modelování reálného případu. Pro metodu hraničních prvků uvádí základní výhody a nevýhody a řeší problém hraničních integrálních rovnic pro jednorozměrný případ pružnosti a pevnosti. Takto získané výsledky pro rovnici průhybové čáry jsou porovnány s platnými přístupy pružnosti a pevnosti.
In this work the introduction to numerical modelling of real system is described. For Boundary Element Method (BEM) show it basic advantages and disadvantages and solves problem boundary integral equations for 1-D case. Solutions elastic line are compared with solutions from elasticity and stability.
Description
Citation
MAN, V. Metoda hraničních prvků v inženýrské praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Kovařík (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Posluchač běhen 12 minut prezentoval obsah své bakalářské práce a následně odpovídal na otázky a připomínky oponenta i dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO