Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o CAD/CAM softwaru Edgecam, nastavení post procesoru pro použití na výrobní stroj ZPS VMC 1060 s řídicím systémem DynaPath Delta MU Control 50. Popis jednotlivých výrobních strategií, řezných nástrojů, experimentální ověření CNC kódu na výrobním zařízení.
Bachelor thesis contains a summary of CAD / CAM software Edgecam, setting the post processor for use in manufacturing machine ZPS VMC 1060 with the control system DynaPath Delta MU Control 50. Description of manufacturing strategies, cutting tools, experimental verification of CNC code for manufacturing equipment.
Description
Citation
TRČKA, V. Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta a členů komise. Pojem "HSC nástroje". Obecně terminologie ve strojírenské technologii. "vc" - jednotky, výpočet. Drsnost. Vysvětlit generování dráhy po šroubovici (viz BP). Programování G02 a GO3 v postprocesoru. Na kolik upnutí byla vyrobena součástka z BP?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO