Řízení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá řízením kogeneračního systému pro využití odpadnío tepla z plynové mikroturbíny. Tento komplexní kogenerační systém vznikl v Laboratoři energeticky náročných procesů NETME Centre a jeho hlavním účelem je zkoumání využití horkých spalin v procesu sušení prádla. Pro případnou implementaci podobného kogeneračního systému v průmyslu je třeba navrhnout automatické řízení tohoto systému pro zjednodušení prádelenských operací, snížení energetických ztrát a také zvýšení bezpečnosti.
This bachelor’s thesis deals with control of the cogeneration system which utilizes waste heat from gas microturbine. This complex cogeneration system was created in Laboratory of Energy Intensive Processes NETME Centre and its main purpose is the research in utilization of high temperature flue gas from Capstone C30 microturbine for drying laundry. In case of implementation of similar cogeneration system in industrial or commercial laundries, it is necessary to design automatic control of such system to make laundry - operations easier, minimizing energy waste and maximizing safety.
Description
Citation
KIJANICA, M. Řízení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma řízení systému pro využití odpadního tepla spalin z plynové mikroturbíny. Student uvedl základní problematiku a motivaci svojí práce. Byly představeny hlavní části řízeného systému a PID diagram pro návrh řízení. Dále byl popsán algoritmus řízení, spojitá regulace procesu, logické řízení jednotlivých operací a samotné prostředky automatického řízení. Student v rámci obhajoby bakalářské práce odpověděl uspokojivě na doplňující otázky oponenta. Doc. Jegla se vyjádřil ke zvolenému citačnímu stylu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO