Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá účetními a daňovými aspekty zaměstnanecký benefitů. V teoretické části je specifikována personalistika, samotné zaměstnanecké benefity, jejich poskytování dle právních předpisů a na závěr jejich účetní a daňové aspekty. Práce analyzuje současný systém poskytovaných benefitů pro zaměstnance v konkrétním společnosti a obsahuje návrh na jejich zlepšení.
The bachelor thesis deals with accounting and tax aspects of employee benefits. The theoretical part is focused on the description of the human resources, employee benefits, their current legal regulations and finally accounting and tax aspects of employee benefits. The thesis analyzes the current system of benefits provided to employees in a particular company and contains a proposal for their improvement
Description
Citation
RANDIS, L. Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.: Jaké jsou nevýhody karty MultiSport z pohledu zaměstnavatele? Odpovězeno. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Kolik zaměstnanců má společnost? Jak korespondují zjištení z dotazníku s Vašimi návrhy? Jaké celkové zvýšení nákladů Vaše návrhy přinesou? Jaký mají Vaše návrhy dopad na daně? Proč nemají zaměstnanci zájem využívat firemní telefon? Odpovězeno s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO