Realizace certifikační autority a digitálního podpisu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou certifikačních autorit a digitálního podpisu. Je zde rozebrána podstata digitálních certifikátů a certifikační autority. Popisuje nejpoužívanější šifrovací a hashovací metody, jež se využívají při komunikaci pomocí certifikátů a digitálního podpisu. Rozbor je zaměřen na Infrastrukturu veřejných klíčů jako normy, jejímiž pravidly se certifikační autority řídí. Je zde uvedeno, jakým způsobem se vytváří certifikační autorita a digitální certifikát. Dále je zde rozebrán podrobný princip digitálního podpisu. Další kapitoly se zabývají rozborem protokolu SSL, principem jeho funkce a následně jeho využitím. Dále je zde uvedena praktická část týkající se realizace certifikační autority a informačního systému. Je zde uveden použitý software, jeho konfigurace a následně jsou uvedeny postupy při použití aplikace a její realizace.
This master´s thesis deals with problems of certification authorities and digital signature. There are analyzed principles of digital certificates and certification authorities. It describes the the most widely used cryptosystems and hash functions, which are used in communications with certificates and digital signature. Analysis is focused on Public key infrastructure standard, which describes rules of creating of certification authority and digital signature. There is also described detailed principle of digital signature. Next chapters deals with studying of protocol SSL, principles of functions and usage of SSL. Practical part of this thesis realizes certification authority and information system. There is shown used software and configuration of it. Last part describes procedures during using aplication and her realization.
Description
Citation
TROJÁK, M. Realizace certifikační autority a digitálního podpisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Petra Lambertová (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Jakým způsobem by se dalo realizavat automatické odhlašování z informačního systému po dobu nečinnosti? Ve své práci jste využival balíček EasyPHP s integrovaným HTTP serverem apache. Proč jste nevyužil služeb IIS managera, který je obsažen ve windows 2003? Kontrolujete jedinečnost vstupních dat? K čemu všemu jste využil SSL?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO