Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o zaměstnaneckých benefitech a jejich účetních a daňových dopadech na organizaci. Teoretická část popisuje personalistiku, jednotlivé zaměstnanecké benefity a jejich využití v souvislosti s legislativou státu. Analytická část je zaměřena na konkrétní společnost, její aktuální ekonomickou situaci a analyzuje poskytované zaměstnanecké benefity. Součástí je navržení změn vedoucí ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a zároveň optimalizace nákladů.
The bachelor thesis deals with employee benefits and their accounting and tax impacts on organization. The theoretical part describes human resource management, individual employee benefits and their application in the connection with the state legislation. The analytical part is focused on a specific company, its current economic situation and analyses the provided employee benefits. Bachelor thesis also includes proposing changes for higher satisfaction of employees and at the same time cost optimization.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, G. Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.: Skutečně organizace dříve poskytovala 13. plat, jak jste uvedla? Odpovězeno. Ing. Michala Strnadová, Ph.D.: V práci máte strukturu respondentů dle pracovní pozice, rozdělovala jste dle tohoto kritéria odpovědi z dotazníkového šetření? Zjišťovala jste, jak jsou zaměstnanci s benefity spokojeni a na koho jsou zaměřeny? Odpovědi. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Uveďte stručné komplexní shrnutí Vašich návrhů. Odpovězeno. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Jako benefit jste uvedla 5 týdnů dovolené, vysvětlete. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO