Optimalizace rádiových přístupových sítí UMTS v prostředí Opnet Modeler

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Rozdíly mezi sítěmi jednotlivých mobilních operátorů mohou být v jejich architektuře a v optimalizaci sítě. Architektura je standardizována, což znamená, že výkyvy budou pouze v ochotě investic operátorů do novějších prvků sítě. Zásadnější je však optimalizace sítě. Ta totiž není striktně dána a závisí na operátorovi jak si s ní poradí. Nejdůležitější vlastností v optimalizaci je vyváženost. Operátoři se snaží dosáhnout vyvážení mezi třemi důležitými parametry. Těmi jsou kapacita, pokrytí a dodržení QoS. Optimalizace závisí na RRM algoritmech. Algoritmy zahrnují různé funkce jako je řízení přístupu do sítě, ochrana před zahlcením, řízení handoverů, řízení výkonu, atd. Nejen že tyto prvky ovlivňují optimalizaci, ale také ovlivňují sebe navzájem, protože navzájem spolupracují. Například při špatném nastavení řízení přístupu do sítě dochází buď k častým přetížením sítě z důvodu velkého množství účastníků v síti (účastníci jsou nespokojeni se službami jež operátor nabízí) nebo k nevyužívání kapacity sítě z důvodu příliš malého počtu účastníků v síti (operátor je nespokojen, protože zbytečně dochází o možné zisky). Ani jedna z možností není pro mobilního operátora dobrá, proto je důležité, aby řízení přístupu do sítě bylo vyvážené.
The differences between networks of mobile operators can be in their achitecture or the optimization of each network. The architecture is standardized which means there will only be differences in the willingness of mobile operators to invest in newer network elements. Network optimization is more important. The way of optimization isn't strictly given and depends on how the operator deals with it. The most important attribute in optimization is balance. The operators try to achieve balance among three important parameters. Those are capacity, coverage and maintaining QoS. Optimization depends on RRM algorithms. The algorithms include various functions such as admission control, congestion control, handover control, power control, etc. These elements don’t only affect the optimization but also affect each other, because they cooperate with each other. For example, an incorrect admission control of the network leads either to frequent network congestion because of a large number of participants in the network (participants are dissatisfied with the services offered by the operator) or to low utilization of the network because of too few participants in the network (the operator is dissatisfied because he is losing the possible earnings). Neither of these posibilities is good for the mobile operator, therefore it is important that the admission control is well balanced.
Description
Citation
TOMAN, P. Optimalizace rádiových přístupových sítí UMTS v prostředí Opnet Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Můžete objasnit význam některých grafů v prezentaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO