Výroba hlavní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje základní specifika hlavní palných zbraní. Dále uvádí volbu polotovaru, možné metody výroby drážkované hlavně, popis metody rotačního kování, využití rotačního kování a základní principy kovacích strojů. V poslední kapitole je uveden technologický postup výroby zadané hlavně, který je zobrazen popisem operací a k nim i příslušné obrázky.
Bachelor‘s thesis contains basic specifics of arms barrels. Further presents choice of semifinished product, possible production methods of grooved barrel, description the method of rotary forging, usage of rotary forging and main principles of forging machines. There is shown technological proces of specified barrel in the last chapter, which is displayed by description of operations with a relevant pictures.
Description
Citation
BREJČÁK, D. Výroba hlavní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jak se jmenuje popisovaná technologie uvedená v prezentaci? (student otázku nezodpověděl) 2. Jak je z hlavně vysouván při výrobě kovací trn? (student otázku zodpověděl) 3. Je v procesu použito mazivo? (student otázku zodpověděl)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO