Stereofonní audio zesilovač s výstupním výkonem 2 x 120 W / 4 ohmy ve třídě AB

but.committeedoc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Jelínková (člen) Ing. Pavel Záviška (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jakou hodnotu má ve schématu na obr. 9 L1? Proč není tato cívka v simulačním schématu? Jaké má mít koncový stupeň napěťové zesílení? Simulace naznačuje 34 dB, ale v kapitole o měření je jen kmitočtová charakteristika předzesilovače/korekcí se středním zesílením kolem 12 dB. Proč nejsou uvedeny/změřeny všechny výsledky, jaké byly ukázány pro simulace, a detailněji porovnány? Byla hodnota zkreslení 0,084% dosažena při jmenovitém výkonu 118,8 W? Jakou hodnotu zkreslení povoluje norma při max. výkonu celého zesilovače? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKratochvíl, Tomášsk
dc.contributor.authorPavlovič, Matúšsk
dc.contributor.refereeŠotner, Romansk
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:05Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:05Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractV tejto bakalárskej práci sa budeme zaoberať návrhom stereofónneho zosilňovača s výkonovým stupňom v pracovnej triede AB s menovitým výkonom 2x120 W/4. Samotný audio zosilňovač sme sa rozhodli koncipovať do blokov, pričom jednotlivé bloky môžeme v prípade potreby rozšíriť o ďalšie. V prvej kapitole si navrhneme kmitočtové korekcie pre audio zosilňovač s použitím operačných zosilňovačov. V druhej kapitole si navrhneme indikáciu vybudenia audio zosilňovača, za použitia integrovaného obvodu LM3915 v zapojení s LED diódami. V tretej kapitole si navrhneme samotný výkonový stupeň audio zosilňovača pracujúceho v triede AB s výkonom 120 W. V štvrtej kapitole si navrhneme ochranu pripojenej reprosústavy k zosilňovaču. V šiestej kapitole navrhneme napájacie obvody pre audio zosilňovač. V ďalších kapitolách bude popísaná realizácia a meranie navrhnutého audio zosilňovača.sk
dc.description.abstractIn this bachelor thesis we will deal with the design of a stereo amplifier with a power stage in working class AB with a nominal power of 2x120 W / 4. We decided to design the audio amplifier itself into blocks, while we can expand the individual blocks by others if necessary. In the first chapter we propose frequency corrections for an audio amplifier using operational amplifiers. In the second chapter we will propose an indication of the excitation of the audio amplifier, using the integrated circuit LM3915 in connection with LED diodes. In the third chapter we will design the power stage of the audio amplifier operating in class AB with a power of 120 W. In the fourth chapter we will design the protection of the connected speaker to the amplifier. In the sixth chapter we will design the power circuits for the audio amplifier. The next chapters will describe the implementation and measurement of the proposed audio amplifier.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPAVLOVIČ, M. Stereofonní audio zesilovač s výstupním výkonem 2 x 120 W / 4 ohmy ve třídě AB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206256
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStereofónny zosilňovačsk
dc.subjectkmitočtové korekciesk
dc.subjectochrana reprosústavysk
dc.subjectindikácia vybudeniask
dc.subjectStereo amplifieren
dc.subjectfrequency correctionsen
dc.subjectspeaker protectionen
dc.subjectexcitation indicationen
dc.titleStereofonní audio zesilovač s výstupním výkonem 2 x 120 W / 4 ohmy ve třídě ABsk
dc.title.alternativeClass AB stereo audio amplifier with output power 2 x 120 W / 4 ohmsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-17-07:26:55cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid141292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:05en
sync.item.modts2022.06.17 08:15:14en
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141292.html
Size:
7.09 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141292.html
Collections