Marketingový mix společnosti PBK BM s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti PBK s.r.o. podnikající v oblasti kovárenství a slévárenství. Práce se snaží najít vhodné marketingové nástroje, které by společnosti dopomohly k většímu prosazení na tomto trhu.
This bachelor thesis focuses on the marketing mix concepts and evaluation of the Czech company PBK s.r.o. which runs bussiness in the sphere of B2B market. The thesis tries to find the suitable methods, which would strength a position on the market ahead of the company’s competitors.
Description
Citation
BARTOLŠIC, R. Marketingový mix společnosti PBK BM s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta práce: odpovězeno Otázka prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.: Jakou alternativu nabízete oproti internetové prezentaci? Kdo jsou stávající zákazníci společosti? odpovězeno Otázka Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Co společnost používá za software a hardware, že je zastaralý? S jakými systémy by měl být program kompatibilní? Potřebuje společnost jiný systém řízení? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO