Nová Pražská brána ve Znojmě (jedním domem dvě náměstí)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Nová Pražská brána – Jedním domem dvě náměstí Nová budova „CAFÉ Brána“ je zamýšlena jako jakási náhrada středověké hradební zdi se strážní věží, která byla součástí severní barbakánové brány. Dům zároveň vytvoří chybějící závěr malého náměstí. Hmota domu je pojata spíše sochařsky. Umístění na pomezí mezi starým městem a novou zástavbou (nazvěme ji novou, protože žádná s okolních budov nemůže být označena jako moderní nebo kvalitní) určuje zvláštnosti vzhledu budovy, protože tato postrádá zadní stranu. Dvě hlavní fasády (severní, jižní) jsou vytvořeny podle dvou různých principů v reakci na různost okolí. Objekt Café vymezuje, společně s dříve navrženou urbanistickou strukturou dvě malá náměstí, jejichž řešení je součástí této práce.
New Prague Gate in Znojmo – One House, Two squares New building of „CAFÉ BRÁNA“ is ment to be a substitution of a medieval town wall with an watchtower, which was a part of a northen barbican gate. The house will create an missing ending of a small square at the same time. The mass of building is rather sculptural. The position on the edge of the old town and new (lets call it new, because no surrounding building can be named „modern“ or quality) build-up area designates a special look of the building, becauce it has no backside. Two main facades (southern, northen) are created in different style to reflect different situations. An object of Café forms, with a lately designed urban structure two squrares, which lay-out is a part of this work.
Description
Citation
LANC, M. Nová Pražská brána ve Znojmě (jedním domem dvě náměstí) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. (předseda) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Lubica Vitková (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO