Ohřev elektrickým obloukem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z elektrického oblouku do blízkých předmětů. Hlavní část práce obsahuje experimentální měření přenosu tepla z elektrického oblouku do blízkého předmětu v závislosti na velikosti elektrického výkonu oblouku a v závislosti na povrchové úpravě předmětu.
This bachelor's thesis deals with an arc heating in industrial applications. In this paper, there is described laboratory equipment for the generation of electric arc. Thesis also contains theoretical analysis of heat transfer from the arc to nearby object. The main part of the thesis is devoted to experimental measurement of heat transfer from the arc to the nearby object in relation to the electrical power and the surface finish of the object.
Description
Citation
KAHOUN, K. Ohřev elektrickým obloukem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student představil svoji práci na téma „Ohřev elektrickým obloukem“. Na úvod popsal, co je to elektrický oblouk a uvedl možnosti jeho praktického využití. Následně popsal sestavu a postup laboratorního měření. V prezentaci student popisoval postup a podmínky měření. Na závěr pak grafickou formou předvedl naměřené výsledky a následně je okomentoval. Otázky od oponenta práce student zodpověděl obstojně. Otázky při diskuzi byly dopovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO