Studie výrobně-montážních procesů pro dodávky v automobilovém průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozborem výrobních a montážních procesů, které vedou ke zhotovení vysoce sofistikovaných produktů zejména v automobilovém průmyslu. Cílem rozboru těchto vstupních dat je nalezení kritických míst, která omezují plynulost dodávek. Práce se detailněji zaměřuje na problematiku kooperačních objednávek ve strojírenství a je koncipována tak, aby samotný návrh přispěl k plnému využití informačního systému Helios Orange, a tím se zjednodušil stávající systém kooperací ve společnosti.
The bachelor’s thesis deals with the analysis of manufacturing and assembly processes which lead to the production of highly sophisticated products, especially in the automotive industry. The aim is to find critical points which limit the continuity of supplies. It focuses in more detail on cooperative orders in engineering and their interconnection with the information system to simplify the existing solution.
Description
Citation
TAUCHMANNOVÁ, L. Studie výrobně-montážních procesů pro dodávky v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Problematika prezentování informací, které nejsou uvedeny v práci -závěry analytické části, ekonomické zhodnocení. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Vyčíslení nákladů na plugin do prostředí IS.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO