Lokálně podepřená železobetonová deska

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení lokálně podepřené desky nejnižšího podlaží čtyřpodlažního skladovacího objektu na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Návrh stropní desky byl proveden v software SCIA Engineer a poté byla provedena kontrola ručním výpočtem metodou součtových momentů. Je vypracován statický výpočet a výkresová dokumentace typického sloupu, základové patky. Na závěr posudku byl proveden posudek montovaného schodiště. Všechny konstrukce byly počítány v souladu s normou ČSN EN 1992-1-1.
The bachelor thesis is focused on design and assessment point-supported slab on the lowest level of fourth-level storage to ultimate and serviceability limit state. Design of slab was created in software SCIA Engineer and followed by checking if it is right by manual calculation. This thesis contains a static calculation and technical drawings of typical column, foundation pad. At the end of structural assessment was calculated prefabricated staircase. All structures were proceeded according to the valid standard ČSN EN 1992-1-1.
Description
Citation
HADAMÍKOVÁ, K. Lokálně podepřená železobetonová deska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, doc. Ing. František Girgle, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović, Ph.D. - tajemník, Ing. Pavlína Zlámalová - tajemník, Ing. Jan Klodner - člen, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce před komisí a následně reagovala na připomínky oponenta. Dotazy k bakalářské práci: doc. Laníková – Jaké bylo rozpětí mezi sloupy a proč je ŽB patka tak veliká a neboli by vhodnější zvolit jiný typ základové konstrukce? – studentka odpověděla Ing. Klodner – Co Vás vedlo k návrhu rozměrů konstrukce patky a proč jste je nevolila symetricky (šířka x délka)? Není 10 cm na tak velké patce zanedbatelné? – studentka odpověděla doc. Girgle – Proč byl zvolen materiál pro ŽB sloup beton C 16/20? – studentka odpověděla částečně doc. Laníková – Posuzovala jste sloupy v obou směrech? – studentka odpověděla Ing. Kostiha – Jak jste dostali reakci do patky a proč jste zvyšovali tuto reakci? – studentka odpověděla částečně Ing. Šimůnek – Jakým způsobem bylo betonováno a následně zvedání prefabrikovaného schodiště z formy? Je zde uveden zvláštní postup betonování schodišťovými stupni směrem nahoru. – studentka odpověděla Ing. Kostiha – Proč byl model desky modelován z jednotlivých destiček, a ne jako celek? – studentka odpověděla Ing. Kostiha – Jak jste modelovala tuhost stěny ve výpočetním modelu? – studentka odpověděla částečně doc. Girgle – Volila jste tedy podporu typu sloup nebo jste volila pružnou podporu v místech kde byla stěna jako podpora? – studentka odpověděla s dopomocí
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO