Konstrukce portálové frézky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast portálových (rovinných) frézek. První část práce představuje stručné seznámení s popisovaným strojem a jeho hlavní konstrukční části. Po vymezení oblasti a způsobu použití frézky budou zvoleny vhodné technické parametry. Na základě těchto parametrů jsou vypracovány základní konstrukční výpočty. V poslední řadě je vyhotoven výkres sestavy a 3D model stroje.
This bachelor thesis is focused on the field of router type (planar) milling machines. The first part of the thesis presents a brief introduction to the described machine and its main constructional parts. After setting the area of the milling machine’s usage, appropriate parameters will be chosen. Elementary constructional are calculated based on these parameters. At last, a drawing of the assembly and a 3D model of the machine are made.
Description
Citation
LASÁK, Š. Konstrukce portálové frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO