Hodnocení finanční situace vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku. Teoretická část se bude věnovat teoretickým východiskům práce, tedy základním pojmům, metodám a jednotlivým ukazatelům finanční analýzy. V praktické části budou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní společnosti, a to za účelem zjištění aktuálního stavu, v jakém se společnost nachází. V poslední části budou uvedeny návrhy na odstranění zjištěných problémů.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation in the selected company. The theoretical part will be focused on the theoretical basis, basic concepts, methods and indicators of the financial analysis. In practical part the theoretical basis will be applied on the particular company in order to find out current status of the company. Measures for correcting the problems will be presented in the last part of thesis.
Description
Citation
VYBÍRALOVÁ, V. Hodnocení finanční situace vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Karas: Můžete vysvětlit, proč je rentabilita aktiv 10 krát nižší než rentabilita vlastního kapitálu? - odpovězeno doc. Popesko: Jaká je hlavní příčina, že firma není schopna splácet své závazky? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO