Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Javořice, a.s. v období 2016–2020 a následným podáním návrhů na její zlepšení. V první kapitole jsou zpracovány a vysvětleny jednotlivé teoretické metody a pojmy finanční analýzy. Ve druhé, analytické kapitole, jsou tyto metody použity na zhodnocení současného stavu společnosti. Ve třetí kapitole jsou představeny vlastní návrhy a opatření pro zlepšení finanční situace podniku
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of Javořice, a.s. in the period 2016-2020 and subsequent submission of improvement proposals. Individual theoretical methods and concepts of financial analysis are elaborated and explained in the first chapter. In the second chapter these methods are used to evaluate the current state of the company. My own proposals and measures to improve the financial situation of the company are presented in the third chapter
Description
Citation
BARTÍK, P. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Luňáček - Zamýšlel jste se nad nákladovou stránkou Vašeho řešení? - odpovězeno doc. Doskočil - Na základě jakých kritérií z finanční analýzy jste zjistil problémy u zaměstnanců? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO