Měření průmyslové kapacitní dekády v klimatické komoře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou kapacitní dekády v klimatické komoře. Teoretická část představuje kapacitní dekádu M525 firmy MEATEST a program Caliber rovněž od této společnosti. Seznamuje nás s metodami měření kapacity. V bakalářské práci se nachází výpočet nejistot měřicích přístrojů. Na základě nejnižší nejistoty volíme nejvhodnější měřicí přístroj. Praktická část práce popisuje měření pomocí sestavené procedury pro ověření kapacit programovatelné dekády. Poslední část obsahuje zhodnocení výsledků měření a porovnání s údaji výrobce.
This bachelor’s thesis deals with the control capacitance decade in a climatic chamber. The theoretical part introduces a capacitance decade M525 of the MEATEST company and the program Caliber of the same company. It introduces the methods of capacitance measurement. In the bachelor’s thesis there is the calculation of the uncertainty of measuring devices. On the basis of the lowest uncertainty, we choose the most suitable measuring device. The practical part describes the measuring with the use of prepared procedure for verification of the capacitance of programmable decade. The last part contains the evaluation of the measurement results and their comparison with the manufacturer's specifications.
Description
Citation
SCHINNECK, J. Měření průmyslové kapacitní dekády v klimatické komoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO